Atatürk Bulvarı No:237/26 Kavaklıdere 06680 Ankara

Patoloji Testi

Patoloji Nedir?

Patoloji, yunanca hastalık ve bilim kelimelerinin birleşmesiyle ortaya çıkmış bir terimdir. Tıbbın alt çalışma kollarından biri olarak kabul edilir. Hastalıklar bilimi şeklinde kısaca tanımlanabilen patoloji, çalışma alanı oldukça geniş bir bilim dalıdır.

Hastalıklar, hastalıkların altında yatan sebepler, hastalığın işleyişi, hastalığın sonuçları gibi konularla ilgilenen patoloji, tıbbın temelinin oluşturur.

Hastalık durumundaki hücre, doku ve organlar incelenerek hastalığın genel özellikleri belirlenir. Makroskopik ve mikroskopik yöntemlerden faydalanarak hastalık detaylı açıklanmış olur. Bu sayede kişilerin sağlıklı hayatlarına geri dönmesi amaçlanır.

Patoloji, hastalıkları 4 farklı açıdan değerlendirir:

Etyoloji

Hastalığın başlangıç öyküsü incelenir. Kesin olmamakla birlikte birkaç yorumla hastalığın tanısı konmaya çalışılır.

Patogenez

Hastalığın oluş mekanizması üzerinde araştırmalar yapılır. Hastalığa neden olan bir mikroorganizma varsa tespit edilebilir.

Morfolojik Değişiklikler

Hastalığın etki ettiği hücre, doku ve organlarda meydana gelen yapısal bozukluklara bakılır. Hastalığın vücutta yarattığı fiziksel sonuçlar bu sayede gözlenebilir.

Klinik Önem

Hastalığın klinik açıdan öneminin incelenmesidir. Nadir görülen ve tedavisi bulunamamış hastalıkların klinik olarak değerlendirilmesi, ileriki vakalar için önemli rol oynar.

Patoloji biliminde uzmanlaşmış kişiler patolog olarak adlandırılır. Patologlar laboratuvar ortamında farklı teknikler izleyerek hastalıklarla ilgili sonuçlara ulaşmaya çalışır. Patoloji testleri, patologların sıkça yararlandığı analizlerdir. Özel Viromed Laboratuvarları, pek çok testin yanı sıra uyguladığı patoloji testleriyle de öne çıkar.

 

Patoloji Testleri Nasıl Yapılır?

Hastalıkların patolojik incelemeleri için farklı yöntemlere başvurulabilir. Hastalığa ve değerlendirilecek dokuya göre seçilen patoloji test yöntemleri, sonuçların güvenilir ve hızlı olmasına yardımcı olur.

Uzman patologlar tarafından uygulanacak testler, hastalıkların nedenlerinin keşfedilmesi ve iyileşme yollarının belirlenmesini sağlar. Patoloji laboratuvarında uygulanan birçok yöntem vardır.

Biyopsi

Hasta olduğu düşünülen kişiden cerrahi yöntemlerle hücre, sıvı ya da doku çıkarılması işlemine biyopsi denir. Vücutta hastalık olan bölgeden doku alımı, sadece iğne yardımıyla cerrahi müdahale olmadan da gerçekleşebilir.

Biyopsi işlemi yaklaşık 15 dakika sürer, sonrasında herhangi bir dikişe gerek duyulmaz. Biyopsinin yapılacağı bölgeye göre kullanılan ekipmanlar değişiklik gösterebilir.

Endoskopi

Sindirim sistemi hastalıklarında uygulanan yöntem endoskopidir. Herhangi bir cerrahi işlem gerektirmeyen endoskopi işlemi, ağızdan mideye uzanan bir tüp yardımıyla yapılır. Bu tüpün ucunda bulunan kamera ve ışık, organın detaylı incelenmesini sağlar.

Endoskopi aynı zamanda tedavilerde de kullanılabilir. Mide boşaltması, vücuda giren yabancı maddelerin çıkarılması, yemek borusu darlıklarını genişletilmesi gibi hastayı iyileştirici işlemler; endoskopi yardımıyla tamamlanır.

Kolonoskopi

Kolonoskopi, kalın bağırsak ve rektumun detaylı incelenmesi için uygulanan endoskopik yöntemdir. Geçmeyen karın ağrısı, rektal kanama, kronik kabızlık yada ishal, nedeni bilinmeyen kilo kayıpları gibi durumlarda kişiye kolonoskopi uygulanabilir. Kolonoskopinin başarılı olması için, bağırsakların boş olması önemli bir detaydır.

Bronkoskopi

Akciğerler ve gırtlaktan aşağıda kalan solunum yollarını incelemek amacıyla kullanılan endoskopik yönteme bronkoskopi denir. Akciğer hastalıkları tanısında oldukça büyük bir rolü olan bronkoskopi, hava yolları içerisindeki hastalık bulgularının fark edilmesini sağlar. İşlemden 4 saat önce katı gıda alımı, 2 saat önce de sıvı alımı kesilmiş olmalıdır.

Frozen İnceleme

Frozen inceleme yöntemi, diğer patolojik işlemlerden farklıdır. Hastadan ameliyat esnasında alınan parça, hızlıca incelenmesi için laboratuvara gönderilir. İşlem sonucunda hastalık tespit edilirse ameliyat kişinin yayılan bölgelerinde devam eder. Ancak parçada bir hastalık bulgusuna rastlanmazsa ameliyat sonlandırılır.

Otopsi

Ölüm nedeninin ya da ölüme yol açan hastalık mekanizmalarının tespiti için uygulanan patolojik yönteme otopsi denir. Ölen kişiden alınan doku ya da organ incelenerek, kişinin ölümünün altında yatan sebep öğrenilir.

Patoloji laboratuvarlarında uygulanan tıbbi işlemler, kişinin iyileşme süreci için önemli adımlardandır. Özel Viromed Laboratuvarları, patolojik yöntemleri dikkatle değerlendirerek kesin bir test sonuç elde etmenize yardımcı olur.

Patoloji Testlerini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Patoloji testlerinde doğru sonuçların çıkması için, birkaç faktöre dikkat etmek gerekir. Test sonucunu etkileyebilecek durumlar, hastanın ve doktorun yanlış fikirlere kapılmasına yol açarak kişinin sağlığında olumsuzluklar doğurabilir.

Hasta Kaynaklı Faktörler

Testin uygulandığı kişi, test sonuçlarında görülebilecek değerleri en çok etkileyen faktördür. Kişinin tükettiği besinler, herhangi bir fiziksel aktivitede bulunup bulunmadığı, yaşı, cinsiyeti gibi kişinin fizyolojik değerlerini değiştirebilecek etkenler; test sonuçlarında farklılık yaratabilir.

Örnek – Organ Alınma İşlemine Bağlı Faktörler

Patoloji laboratuvarlarında incelenecek organa göre farklı yöntemlere başvurulur. Bu nedenle hastaya test için uygulanan yöntem, sonuçları etkileyebilir. Örneğin akciğer hastalıkları için kolonoskopi işlemi gerçekleştirmek, yanlış çıkarımlara sebep olabilir.

Etiketleme – İstem Yapma İle İlgili Faktörler

Test yapılacak numunenin etiketlenmesi, test sonucu için oldukça önemli bir diğer konudur. Numunenin içeriği, alındığı bölge, kişisel bilgiler test sonuçlarının doğru yorumlanmasında önemlidir.

Formaldehid Yeterliliği ve Buna Bağlı Faktörler

Patolojik yöntemlerle incelemesi yapılacak dokular, işlem süresine göre formaldehid dolu kaplarda bekletilebilir. Dokunun yeterli formaldehite yatırılmaması, dokuda bozulmalara neden olur ve test yapılamaz. Bu nedenle test numunesinin soğuk bir yerde bol formaldehitle muhafaza edilmesi önerilir.

Dokuların Takip İşlemi Kaynaklı Faktörler

Dokuların cihazda ve solüsyonla işlem sürecinde takibinin yapılması, patoloji testi için gereklidir. Test süreci boyunca dokunun takip edilmesi, herhangi bir aşamada ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçilmesini sağlar.

Kayıt Alma İşleminden Kaynaklı Faktörler

Sekreterlikte, makroskopi ya da frozen gibi işlemler öncesinde alınan kayıtlarda bir yanlışlık olması test sonuçlarının farklı çıkmasına neden olabilir. Kayıtta görünen bilgiyle test sonucu uyuşmaması durumunda, kayıt alma işlemindeki hata düzeltilerek sonuç tekrar değerlendirilebilir.

Özel Viromed Laboratuvarları, patoloji testleri esnasında sorun yaratabilecek faktörleri uzaklaştırarak gerçekçi test sonuçları ortaya koyar. Hijyenik laboratuvar ortamı ve titiz çalışanları sayesinde Özel Viromed Laboratuvarında çalışılan patoloji testlerinin hata payı oldukça düşüktür.

Patoloji Testlerinde İncelenen Hastalıklar Nelerdir?

Patoloji testleri, pek çok hastalığın tanısı için başvurulan yöntemlerdendir. Bu hastalıkların başında kanser gelir. Kanserin tüm çeşitlerine kesin tanı, patolojik işlemlerle konur. Bunun dışında patoloji birimi, kanser harici hastalıklarla da ilgilenir.

Sedef Hastalığı

Cilt hücrelerinin normalden çok daha hızlı çoğalması sonucu ortaya çıkan hastalık sedef hastalığıdır. Ciltte beyaz pullarla kaplanmış kırmızı lekeler görülmesi yaygın belirtilerdendir.

Esas nedeni henüz bilinmese de bağışıklık sisteminde meydana gelen bir hata sonucu oluştuğu düşünülür. Sedef hastalığı aynı aile içinde görülebileceği gibi nesil atlayarak da kalıtılabilir. Fiziksel muayene ya da biyopsiyle hastalığın teşhisi kolayca konur.

Tiroid Hastalıkları

Tiroid hormonlarının gerekenden fazla ya da az üretildiği durumlar tiroid hastalıkları olarak sınıflandırılır. Tiroid metabolizmayı etkileyen bir organ olduğu için, hastalıklarında bütün vücutta belirtiler ortaya çıkar. Tanı için boyun bölgesine elle muayene yapılır. Tiroid nodülü olduğu düşünülüyorsa biyopsi istenebilir.

Ülseratif Kolit

Ülseratif kolit, kalın bağırsağın kolon ve rektum bölümlerinde iltihaplanma ve yaralar oluşturan bir hastalıktır. Genetik faktörler ve sigara kullanımı, dengesiz beslenme, stres, yaş gibi çevresel faktörler nedeniyle kişide ülseratif kolit gelişebilir.

Belirtileri arasında iştahsızlık, yorgunluk, ateş, kilo kaybı, ciltte döküntüler bulunur. Tanısı için önce kan testi ve kolonoskopi, daha sonra gerekli görülürse biyopsi uygulanır. İlaç tedavisi, hastalığın iyileşmesinde rol oynar.

Gastrit

Midenin iç yüzeyini kaplayan mukozanın iltihaplanması gastrit şeklinde tanımlanır. Sırt ağrısı, bulantı, kusma ve şişkinlik gibi şikayetler gastrit hastaları tarafından sıkça söylenir.

Kesin tanının konulabilmesi için endoskopi yapılması gereklidir. Gastrit tedavisinde önce diyette düzenlemeye gidilir, yeterli olmazsa ilaç takviyesine başlanır.

Akciğer Parankim Hastalıkları

Akciğerde nefes darlığı ve öksürüklere neden olan 200’den fazla hastalık akciğer parankim hastalıkları sınıfında incelenir. Bu hastalıklara bir tanı koymak oldukça zordur, çünkü seyri kişiden kişiye değişiklik gösterir ve hızla ilerler. Patojenik yöntemlerden yararlanarak konulabilecek tanı, hastalığın ilerlemesini engellemeyi sağlar.

Patoloji testleriyle hastalıkların tanısının konması, tıbbi açıdan ve insan sağlığı bakımından önemlidir. Özel Viromed Laboratuvarlarında hızlı ve güvenli bir şekilde çalışılan patoloji testleri, hastalıkları tanımlama ve durdurmada çok faydalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Patoloji, doku ve organlarda meydana gelen fonksiyonel ve yapısal bozuklukları inceleyen bilim dalıdır. Patoloji bölümü, sedef hastalığı, tiroid hastalıkları, gastrit, akciğer parankim hastalıkları ve ülseratif kolit gibi hastalıklara bakar.

Özel Viromed Laboratuvarlarında yaptırdığınız patoloji testi sonuçlarınızı, web sitemiz üzerinden giriş yaparak online olarak öğrenebilirsiniz.

Patoloji testi sonuçları, genellikle bir hafta içerisinde çıkmaktadır. Hastanın durumunun kritik olduğu durumlarda test çalışması öne alınabilirken, bazı durumlarda ek fikir oluşması adına biyopsi örneklerine detaylı inceleme yapılabilir.Patoloji sonucunun gecikmesi, sonucun kötü bir hastalığa işaret ettiği anlamına gelmeyebilir. Hastalara en kesin ve doğru tanının konabilmesi için ek çalışma yapılması gerekebilir.

Patolojik incelemeler sonucunda negatif sonuç elde edilmesi, biyopsi yapılan dokuda kanser bulgusuna rastlanmadığı anlamına gelmektedir.