Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Antikor Testi Nedir ve Neden Uygulanır?

Antikor Testi Nedir ve Neden Uygulanır?

Covid-19 pandemisi nedeniyle PCR ve antikor testi merak edilen konular haline geldi. Bir önceki yazımızda PCR testi hakkında merak edilenleripaylaşmıştık. Bu yazımızda da antikor testi hakkında merak edilenleri aktaracağız.

Antikor Nedir?

Antikor yani immünoglobulin, bağışıklık sisteminin virüs, bakteri ve antijenler gibi yabancı moleküllere karşı oluşturduğu, çoğunlukla vücudun ürettiği sıvılarda bulunan proteinlerdir.

Bağışıklık sistemi tarafından üretilen her bir antikor birbirinden farklıdır. Bunun nedeni, vücudumuzun maruz kaldığı her yeni bakterinin ya da virüsün farklı yapılarda olması ve antikorların bu farklı yapılardaki virüslere karşı üretilmesidir. Böylelikle antikorlar, vücudumuzu virüslerden daha rahat koruyabilirler.

Vücudumuzda iki tip antikor üretilmektedir. Bunlar:

 • İmmunoglobulin M (IgM): Erken dönem antikorlarıdır. IgM antikoru koruyucu özelliğe sahip değildir, virüsle savaşmak için üretilir. Enfekte olduktan sonraki 7. günde oluşur ve 21. günden sonra kaybolur.
 • İmmunoglobulin G (IgG): Geç cevap antikorlarıdır. IgG antikorlarının koruyucu özelliği vardır. Enfekte olduktan sonraki 14. günde üretilir ve uzun süre kanda kalmaya devam eder. Virüse karşı bağışıklık geliştirir.

Antikor Testi Nedir?

Antikor testi, vücudun virüs, bakteri ve antijenler gibi yabancı moleküllere karşı oluşturduğu antikorları tespit etmek, yapılarını incelemek ve bağışıklık durumu ölçmek için uygulanan, seroloji test grubunda yer alan bir testtir. Covid-19 testlerinden biri olsa da sadece covid-19 için kullanılmamaktadır. Başka alanlarda da kullanılabilen bir test türüdür.

Kullanıldığı alanlar:

 • Vücudun mikroorganizmaya karşı oluşturduğu antikorların durumunu değerlendirmek,
 • Enfeksiyonların seyrini gözlemlemek,
 • Transfüzyon (kan aktarımı) reaksiyonunun ya da nakilden sonra yaşanan organ reddedilmesinin nedenlerini araştırmak,
 • Alerji, hepatit, HIV, karaciğer hastalıkları, frengi, lupus, tiroid ya da otoimmün bozuklukları nedeniyle oluşan problemleri teşhis etmek.

Antikor Testi Nasıl Uygulanır?

Antikor testi uygulamasında iki farklı yöntem vardır. Bu yöntemler:

 • Hızlı tanı kitleri; 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç verebilen ve evde de uygulanabilen bir test yöntemidir. Ancak vücudun mikroorganizmalara karşı antikor üretmesi zaman aldığından, belirtilerin oluştuğu ilk günler uygulandığında güvenilir sonuç vermeyebilir.
 • Antikor testi; kan örneklerinin laboratuvar ortamında analiz edilmesi ile yapıldığında daha doğru sonuçlar vermektedir. Ancak bu yöntem tanı kitlerine göre daha uzun sürede sonuç vermektedir. Laboratuvar ortamında incelendiğinden sonuçlar 3-5 gün içerisinde alınabilmektedir.

Covid-19 Antikor Testi

Antikor testi covid-19 salgınıyla birlikte, son dönemde çok sık gündeme gelmektedir. Salgın döneminde antikor testi, tedbirlerin belirlenmesinde ve herhangi bir belirti göstermeyen ancak enfekte olmuş kişilerin tespit edilmesinde önemli bir araç olmuştur.

Bununla birlikte, covid-19 teşhisi konduktan sonra iyileşmiş kişilerin bağışıklık sisteminin oluşturduğu antikorların incelenmesinde de kullanılmaktadır. Antikor testi, hem enfekte olan kişilerin belirlenmesinde hem de toplumun covid-19′ a karşı geliştirdiği bağışıklık seviyesinin ölçülmesinde büyük önem taşımaktadır.

Antikor Testi Sonucu Nasıl Yorumlanır?

Antikor testinin sonucunun pozitif olması, vücudun covid-19′ a ve aynı virüs ailesinden diğer enfeksiyonlara karşı antikor üretmiş olabileceğini gösterir. Covid-19′ a karşı vücudun antikor üretmesi, kişiyi tekrar enfekte olmaktan korur. Ancak antikor sayesinde koruma sağlansa bile, testlerle antikorların ne kadar süreyle koruma sağlayacağı ölçülememektedir.

Test sonuçlarının negatif çıkması, covid-19′ a yakalanılmadığı ya da antikor üretilmediği olarak yorumlanır.

Antikor Testi Ne Zaman Yaptırılmalı?

Antikor testinin yapılma zamanı ve testin türü sonucun doğruluğunu etkiler. Eğer enfeksiyon belirtileri yeni başladığında test yaptırırsanız, test antikorları tespit edemeyecektir. Çünkü bağışıklık sistemi antikor üretimine daha yeni başlamıştır. Bu nedenle, testin doğru sonuç vermesi için semptomlar başladıktan en az 14 gün sonra antikor testi yaptırılmalıdır.

COVID-19 Antikor Testleri Neden Yaptırılmalı?

Covid-19 antikor testini şu nedenlerden dolayı yaptırmak önemlidir:

 • Firmalar antikor testleri ile bağışıklık taraması yaparlar. Bu sayede işe dönüş sürecinin daha doğru bir şekilde planlanması sağlanır.
 • İleri yaş ve kronik hastalığı olan risk gruplarındaki kişiler antikor testi yaptırarak çıkan sonuçlara göre önlem alabilirler.
 • Ulusal ve uluslararası uçuşlarda antijen ve antikor test sonuçları talep edilmektedir.
 • Antikor testi ile toplumun bağışıklık seviyesi ölçülebilmektedir.

Covid-19 Antikor Testi Tanı İçin Yeterli Mi?

Covid-19 tanısı için sadece antikor testi uygulamak doğru bir yöntem değildir. Tanının doğru konabilmesi için şu yöntemler kullanılmalıdır:

 • Öncelikle Covid-19 PCR testi yaptırılmalıdır.
 • Antikor testleri, kişinin daha önce covid-19 enfeksiyonu geçirip geçirmediğinin ve virüse karşı geliştirilen bağışıklığın tespitinde uygulanmaktadır.
 • Covid IgM antikor test sonucunun pozitif çıkması, enfeksiyonun aktif dönem içinde olduğunu düşündürür. Ancak bu durumda, kesin tanı koyabilmek için Covid PCR testi uygulanmalıdır.

Antikor Test Kiti Güvenilir Mi?

Elisa ve benzeri yöntemler ile laboratuvarlarda yapılan antikor testlerinin güvenilirliği %99,9 olduğu belirtilmektedir. Ancak parmaktan alınan kan ile uygulanan hızlı antikor testlerinin güvenilirliği, laboratuvar testlerine göre daha azdır. Doğru ve güvenilir sonuçlar almak için antikor testlerini uygulayan bir laboratuvara başvurmak gerekir.

Antikor ve Antijen Testleri Arasındaki Fark

Antikor ve antijen testlerini bir biriyle karıştırmamak gerekir. Antikor testi, bir antijen testi değildir. Antijen testleri, enfeksiyon varlığını tanımlayan, yani kişinin hasta olup olmadığını ölçen bir test türüdür. Antikor testleri ise kişinin bağışıklık seviyesini, virüse karşı bağışıklık kazanıp kazanmadığını ve daha öncesinde enfeksiyon geçirip geçirmediğini tanımlayan test türüdür. Yani antikor testleri, kişinin test yapıldığı dönemde hasta olup olmadığına dair bilgi veremez.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85