Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Sıhhat Projesi

Sıhhat projesi, geçici koruma altındaki Suriyelilerin sağlık statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından sunulan ilgili hizmetlerin geliştirilmesi projesidir.

SIHHAT Projesi, geçici koruma altındaki Suriyelilerin sağlık statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından sunulan ilgili hizmetlerin geliştirilmesi projesidir.

Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 15 Ekim 2015 tarihinde imzalanan “Geri Kabul Anlaşması” çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi (SIHHAT Projesi)” kabul edilerek finansmana hak kazanmıştır.

SIHHAT Projesi kapsamında planlanan faaliyetlerden birisi de Türkiye’de bulunan Göçmen Sağlığı Merkezleri, Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezleri ve Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezleri’ne laboratuvar hizmetleri sunulmasıdır. Bu destek kapsamında yapılan testlerin maliyetlerinin proje bütçesinden karşılanması planlanmıştır. Ülkemizde yaşayan geçici koruma altındaki Suriyelilerin sağlık hizmetlerinden daha verimli yararlanabilmelerine yönelik Avrupa Birliği (AB) ve T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında laboratuvar hizmetleri de gündeme gelmiş ve bu kapsamda ihale yapılmıştır.

İhale sonucuna göre Göçmen Sağlığı Merkezi’ne (GSM) başvuran koruma altındaki Suriyelilerin laboratuvar hizmeti, SIHHAT Projesi kapsamında AB satın alım kurallarına uygun olarak yapılan “Provision for Approved Laboratory Test Result” ihalesini kazanan Özel Viromed Laboratuvarları firması liderliğindeki konsorsiyum tarafından sağlanacaktır.

Bu hizmet, Kasım 2023 sonuna kadar, TS EN ISO 15189 akreditasyon belgesine sahip olan Özel Viromed Laboratuvarları liderliğinde Ankara, İstanbul, Hatay ve İzmir bölgelerinde verilmeye devam edilecektir.

28 ilde bulunan GSMlere ve GGSMlere başvuran göçmen hastadan alınacak örneklerin analiz yapılacak merkezlere taşınması, çalışılması ve sonuçların ilgili GSM’ye iletilmesi ‘’Özel Viromed Laboratuvarları’’ sorumluluğundadır.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85