Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

5-Hidroksi İndol Asetik Asit Sinonim: 5-OH-İndol Asetik Asit 5-HIAA

Sıra No : 7
SUT No : L100090
Test Adı : 5-Hidroksi İndol Asetik Asit Sinonim: 5-OH-İndol Asetik Asit 5-HIAA
ENDİKASYON : Karsinoid tümörlerin tanısında kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : 24 Saatlik İdrar Örneğin toplanacağı idrar kabına çocuklar için 5 mL, yetişkinler için 10 mL 5 M HCL konulur. Numune laboratuvara geldiğinde PH değeri <4 olmalıdır. PH değeri >7 olan numuneler test için stabil değildir. İdrar volümü mutlaka laboratuvara bildirilmelidir. Buzdolabı (4ºC’) 14 gün
Dondurucu (-20ºC) 12 ay
NUMUNE KABI : 24 Saatlik İdrar Kabı
MİKTARI : 1 0 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : LC-MS/MS
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : 10 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85