Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

AARB Aranması

Sıra No : 8
SUT No : 905760
Test Adı : AARB Aranması
ENDİKASYON : Klinik Numunelerde aside dirençli basillerin varlığını tespit için kullanılır. Mikobakteriyum enfeksisiyonunun tanısında ve tedavinin etkinliğinin takibinde yardımıcı testtir.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Balgam / BAL / İdrar / BOS / Eklem Sıvısı / Plevra Sıvısı
NUMUNE KABI : Steril Kap
MİKTARI : İdrar 10 mL Diğerleri 5 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : Mikroskopik
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : 2 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85