Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Adenovirüs Antijeni (Gaita) Sinonim: ADV antijeni Dışkıda Adenovirüs

Sıra No : 12
SUT No : 906330
Test Adı : Adenovirüs Antijeni (Gaita) Sinonim: ADV antijeni
Dışkıda Adenovirüs
ENDİKASYON : Akut diyare oluşturan adenovirüs varlığının saptanmasında kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Gaita
Oda ısısı (18-22 ºC) 6 saat
Buzdolabı (4 ºC’) 3 gün
Dondurucu (-20 ºC) uzun süre
NUMUNE KABI : Gaita Kabı
MİKTARI : 20 g
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : İmmünokromatogafik
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : Aynı gün
RED KRİTERLERİ : Formailin ve diğer koruyucu içeren kaplara alınmış örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85