Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Adenozin Deaminaz Aktivitesi (Plevral Sıvı) Sinonim: ADA Plevral FADPF

Sıra No : 17
SUT No : L100260
Test Adı : Adenozin Deaminaz Aktivitesi (Plevral Sıvı) Sinonim: ADA Plevral
FADPF
ENDİKASYON : Tüberküloz plörezi ve malignite ayırımında kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Plevral Sıvı Buzdolabı (4 ºC’) 7 gün
Dondurucu (-70 ºC) 1 ay
NUMUNE KABI : Jelsiz Tüp
MİKTARI : 500 µL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : Spektrotometrik
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Cuma Çarşamba
RAPOR TARİHİ : 2 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Bulanık, bronkoalveolar Lavaj (BAL) örnekleri ve dondurulmadan gönderilen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85