Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Adenozin Deaminaz Aktivitesi (Serum) Sinonim: ADA

Sıra No : 15
SUT No : L100230
Test Adı : Adenozin Deaminaz Aktivitesi (Serum) Sinonim: ADA
ENDİKASYON : ADA hücresel immünitenin bir göstergesi olarak değerlendirilir. Hücresel immünitenin uyarıldığı; tifo, sarkoidoz, karaciğer hastalıkları, akut lösemi, akut pnömoni, bruselloz, riketsia, romatoid artrit, enfeksiyöz mononükleoz, prostat ve mesane karsinomlarında spesifik olmamakla birlikte yüksek serum ADA aktiviteleri görülebilir.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Serum Oda ısısı (18-22 ºC) 12 saat
Buzdolabı (4 ºC’) 7 gün
Dondurucu (-70 ºC) 6 ay
NUMUNE KABI : Sarı Kapaklı Jelli Tüp
MİKTARI : 1 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : Spektrofotometrik
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Cuma Çarşamba
RAPOR TARİHİ : 2 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85