Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Aktive Protein C Rezistansı Sinonim: APCR APC Rezistansı RAPC aPTT/APC Tarama Testi

Sıra No : 22
SUT No : L100290
Test Adı : Aktive Protein C Rezistansı Sinonim: APCR APC Rezistansı RAPC aPTT/APC Tarama Testi
ENDİKASYON : Tek sefer ya da tekrarlayan VTE (Venöz Tromboembolizm) geçiren hastaların ve aile öyküsünde VTE bulunan kişilerin değerlendirilmesinde kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Sitratlı Plazma * Bkz: Örnek Alımı Buzdolabı (2-8ºC) 4 saat
Dondurucu (-20ºC) 3 ay Dondurucu (-70ºC) 6 ay
NUMUNE KABI : Açık Mavi Kapaklı Tüp
MİKTARI : 1 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : Koagülometrik
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Çarşamba
RAPOR TARİHİ : Pazartesi
RED KRİTERLERİ : Uygun olmayan kan antikoagulan oranı, hemolizli, lipemik, ikterik, pıhtılı, fibrin içeren ve dondurulmadan gönderilen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85