Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Alfa-Galaktozidaz Sinonim: Seramid Triheksosidaz a-galactosidase A Alfa Gal-A Anderson-Fabry Disease

Sıra No : 32
SUT No : L100460
Test Adı : Alfa-Galaktozidaz Sinonim: Seramid Triheksosidaz
a-galactosidase A Alfa Gal-A Anderson-Fabry Disease
ENDİKASYON : Erkeklerde lizozomal bir depo hastalığı olan Fabry hastalığının tanısında kullanılır. Taşıyıcıları tespit etmez, taşıyıcı durumu için DNA analizi önerilir.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : EDTA’lı Plazma Örnek alındıktan sonra bekletilmeden analiz yapılmalıdır. Bekletilecekse plazma hemen ayrılıp -20°C’de dondurulmalı ve mutlaka dondurulmuş bir şekilde (tercihan kuru buz) gönderilmelidir. Buzdolabı (2-8ºC) 24 saat
Dondurucu (-20ºC) 14 gün
NUMUNE KABI : Mor Kapaklı Tüp
MİKTARI : 5 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : Fluorometrik
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : 30 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Dondurulmadan gönderilen örnekler

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85