Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

ANCA-IFA (c-ANCA) Sinonim: Anti Nötrofil Sitoplazmik Antikor PR3 Proteinaz 3

Sıra No : 49
SUT No : 907950
Test Adı : ANCA-IFA (c-ANCA) Sinonim: Anti Nötrofil Sitoplazmik Antikor PR3
Proteinaz 3
ENDİKASYON : Nötrofillerin primer ganüllerinde ve monositlerde bulunan serin proteaz (PR3) enzimine karşı oluşan antikor (PR3-ANCA) pozitifliğini gösterir. Wegener ganülomatozisi ve mikroskobik polianjit olmak üzere otoimmün vaskülit olduğundan şüphelenilen hastaların değerlendirilmesinde kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Serum Oda ısısı (18-22ºC) 24 saat
Buzdolabı (2-8ºC) 14 gün
Dondurucu (-20ºC) 12 ay
NUMUNE KABI : Sarı Kapaklı Jelli Tüp
MİKTARI : 1 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : IFA
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Çarşamba
RAPOR TARİHİ : Ertesi gün
RED KRİTERLERİ : Hemolizli, lipemik, ikterik, kontamine olmuş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85