Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Antitrombin III Aktivitesi Sinonim: AT3 Aktivitesi Anti-Trombin III Heparin Kofaktör Aktivitesi

Sıra No : 99
SUT No : L100990
Test Adı : Antitrombin III Aktivitesi Sinonim: AT3 Aktivitesi Anti-Trombin III Heparin Kofaktör Aktivitesi
ENDİKASYON : Doğuştan veya edinilmiş antitrombin eksikliğinin teşhisinde kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Sitratlı plazma Buzdolabı (2-8ºC) 4 saat
Dondurucu (-20ºC) 14 gün
NUMUNE KABI : Açık Mavi Kapaklı Tüp
MİKTARI : 1 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : Koagülometrik
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Salı
RAPOR TARİHİ : 2 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Uygun olmayan kan antikoagülan oranı, hemolizli, lipemik, ikterik, pıhtılı, fibrin içeren ve dondurulmadan gönderilen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85