Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Apse Kültürü Sinonim: Pü kültürü Yara Kültürü Apse Drenajı Eksüda Kültürü Fronkül Kültürü

Sıra No : 102
SUT No : 905680
Test Adı : Apse Kültürü Sinonim:
Pü kültürü
Yara Kültürü
Apse Drenajı
Eksüda Kültürü Fronkül Kültürü
ENDİKASYON : Enfeksiyon nedeni mikroorganizmlerin izolasyonu ve identifikasyonunda
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Apse Sürüntüsü / Apse Akıntısı / Drenaj Mayi / Eksüda
Numune alındıktan hemen sonra laboratuvara ulaştırılmalıdır.
Buzdolabı (2-8ºC)’de 2 gün
NUMUNE KABI : Enjektör
Transport Besiyeri
Steril kap
MİKTARI : N/A
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : Kültür
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : 2 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Kontamine, uygun şartlarda ve uygun süre muhafaza edilmemiş örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85