Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

APTT * Sinonim: Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı Activated Partial Thromboplastin Time

Sıra No : 103
SUT No : L101050
Test Adı : APTT * Sinonim: Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı Activated Partial Thromboplastin Time
ENDİKASYON : İntrensek koagülasyon sisteminin değerlendirilmesi, bazı pıhtılaşma faktörü eksikliklerinin (faktör 8, 9, 11, 12) taranması heparin tedavisinin takibi, disfibrinojenemi, DIC, KC yetmezliği ve K vitamini eksikliğinin değerlendirilmesinde kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Sitratlı Plazma Başta Heparin ve Kumadin olmak üzere antikoagülan tedavi sorgulanmalı, plazma hemen ayrılarak çalışılmalıdır. Oda ısısı (18-22°C) 4 saat Buzdolabı (2-8ºC) 4 saat
Dondurucu (-20ºC) 14 gün
NUMUNE KABI : Açık Mavi Kapaklı Tüp
MİKTARI : 1 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : Koagülometrik
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : Aynı gün
RED KRİTERLERİ : Uygun olmayan kan antikoagulan oranı, hemolizli, lipemik, ikterik, pıhtılı, fibrin içeren ve dondurulmadan gönderilen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85