Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Boyalı Mikrosobik İnceleme

Sıra No : 130
SUT No : 905760
Test Adı : Boyalı Mikrosobik İnceleme
ENDİKASYON : Gam, Metilen mavisi, Giemza, Wright, Ziehl Nielsen vb. yöntemler ile mikrobiyolojik ve hematolojik inceleme amacıyla kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Vücut Sıvıları / Lezyon ve Mukoza Sürüntüleri / Doku Örnekleri / İdrar, Gaita ve Balgam gibi vücut çıkartıları.
NUMUNE KABI : Steril Kap
MİKTARI : N/A
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : Mikroskopi
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : Aynı gün
RED KRİTERLERİ : Uygun olmayan transport kabında ve dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85