Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Brucella Aglütinasyon Testi (Rose Bengall)

Sıra No : 132
SUT No : 907070
Test Adı : Brucella Aglütinasyon Testi
(Rose Bengall)
ENDİKASYON : Brucella enfeksiyonunun tanı ve tedavi takibinde kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Serum
Oda ısısı (18-22ºC) 2 gün Buzdolabı (2-8ºC) 14 gün
Dondurucu (-20ºC) 1 ay
NUMUNE KABI : Sarı Kapaklı Jelli Tüp
MİKTARI : 1 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : Aglütinasyon
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : Aynı gün
RED KRİTERLERİ : Hemolizli, lipemik ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85