Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

CA 15-3 * Sinonim: Kanser Antijeni 15-3 MUC-1 Müsin

Sıra No : 142
SUT No : L101920
Test Adı : CA 15-3 * Sinonim: Kanser Antijeni 15-3 MUC-1 Müsin
ENDİKASYON : Meme kanseri ön tanısında ve daha önce tedavi görmüş II ve III. evre meme kanseri hastalarında nüksün erken saptanmasında kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Serum
Yüksek doz (günde 5 mg’dan fazla) biotin tedavisi alan hastalarda, son dozdan sonra en az 8 saat örnek alınmamalıdır.
Oda ısısı (18-22ºC) 2 gün Buzdolabı (2-8ºC) 5 gün
Dondurucu (-20ºC) 3 ay Bir kez dondurulmalıdır.
NUMUNE KABI : Sarı Kapaklı Jelli Tüp
MİKTARI : 1 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : ECLIA
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : Aynı gün
RED KRİTERLERİ : Hemolizli, ısıl işlem görmüş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85