Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

CA 72-4 Sinonim: Kanser Antijen 72-4 Karbonhidrat Antijen 72-4 TAG 72-4 Tumor Associated Glycoprotein 72-4

Sıra No : 144
SUT No : L101960
Test Adı : CA 72-4 Sinonim: Kanser Antijen 72-4 Karbonhidrat Antijen 72-4 TAG 72-4 Tumor Associated Glycoprotein 72-4
ENDİKASYON : Gastrointestinal sistem, over ve meme dokusunun primer adeno karsinomlarının rekürrens ve tedavi takibinde kullanılır. Özellikle metastatik gastrik karsinomlarda CA 72-4 düzeyi yükselir.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Serum Yüksek doz (günde 5 mg’dan fazla) biotin tedavisi alan hastalarda, son dozdan sonra en az 8 saat örnek alınmamalıdır.
Oda ısısı (18-22ºC) 24 saat Buzdolabı (2-8ºC) 30 gün
Dondurucu (-20ºC) 3 ay Bir kez dondurulmalıdır.
NUMUNE KABI : Sarı Kapaklı Jelli Tüp
MİKTARI : 1 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : ECLIA
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : Aynı gün
RED KRİTERLERİ : Hemolizli, ısıl işlem görmüş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85