Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

CD4 / CD8 ORANI Sinonim: CD4 sayımı CD8 sayımı Bağışıklık Yeterliliği

Sıra No : 148
SUT No : L117620
Test Adı : CD4 / CD8 ORANI Sinonim: CD4 sayımı CD8 sayımı Bağışıklık Yeterliliği
ENDİKASYON : HIV virüsü taşıyan hastalarda AIDS tanı ve takibi ile antiviral tedavinin yönlendirilmesinde ve hücresel immün yetmezliklerin değerlendirilmesinde kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : EDTA’lı Tam Kan
Oda ısısı (18-22ºC) 2 gün
NUMUNE KABI : Mor Kapaklı Tüp
MİKTARI : 5 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : Flowsitometri
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : 7 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Uygun olmayan kan ve antikoagulan oranı, pıhtılı, hemolizli, buzdolabında bekletilmiş veya dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85