Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

CH 50 Kompleman Aktivitesi Sinonim: Toplam Hemolitik Kompleman Aktivitesi

Sıra No : 149
SUT No :
Test Adı : CH 50 Kompleman Aktivitesi Sinonim: Toplam Hemolitik Kompleman Aktivitesi
ENDİKASYON : Klasik yol kompleman defekti şüphesinde kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Serum
Dondurucu (-20ºC) 28 gün
NUMUNE KABI : Sarı Kapaklı Jelli Tüp
MİKTARI : 1 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : EIA
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : 30 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Hemolizli, lipemik ve dondurulmadan gönderilen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85