Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Chlamydia Antijeni (CARD-TEST) Servikal Sürüntü Örneğinde Sinonim: Chlamydia Trachomatis

Sıra No : 150
SUT No : 907110
Test Adı : Chlamydia Antijeni (CARD-TEST) Servikal Sürüntü Örneğinde Sinonim: Chlamydia Trachomatis
ENDİKASYON : Kadın servikal sürüntü örneklerinde Chlamydia trachomatis’in kalitatif tespitinde kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Servikal Sürüntü
Oda Isısı (20-25 °C) 6 Saat|
Buzdolabı (2-8 °C) 3 Gün
NUMUNE KABI : Steril SWAP
MİKTARI : N/A
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : İmmünokromatogafik
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : Aynı gün
RED KRİTERLERİ : Steril olmayan ve dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85