Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Chlamydia PCR Sinonim: Chlamydia Trachomatis

Sıra No : 153
SUT No : 908130
Test Adı : Chlamydia PCR Sinonim: Chlamydia Trachomatis
ENDİKASYON : Chlamydia enfeksiyonunun tanı ve takibinde kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Prostat Sıvısı / Üretral Akıntı / Konjuktival Sürüntü / Servikal Sürüntü / Doku / İdrar
Oda ısısı (18-22ºC) 6 gün Buzdolabı (2-8ºC) 6 gün
NUMUNE KABI : Transport Besiyeri (Amies, Stuart)
Steril İdrar Kabı
MİKTARI : 2 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : PCR
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : 10 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Uygun olmayan transport kabında ve dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85