Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Covid-19 Antijeni (SARS-CoV-2)

Sıra No : 168
SUT No : 907221
Test Adı : Covid-19 Antijeni (SARS-CoV-2)
ENDİKASYON : SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu Covid-19 enfeksiyonunun tanısında, hızlı test olarak kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Dacron veya Polyester Uçlu Swab (VTM içerisinde)
Covid-19 tanısı için ayaktan tedavi edlen hastalarda, nazofarengeal ve orofarengeal sürüntü örneği alınır. İdeal olarak önce orofarengeal sürüntü alındıktan sonra aynı swab kullanılarak burundan da örnek alınmalı ve aynı taşıma besyerine konulmalıdır. Oda ısısı (18-22ºC) 24 saat Buzdolabı (2-8ºC) 30 gün
Dondurucu (-20ºC) 1 yıl ay
NUMUNE KABI : Dacron veya Polyester Uçlu Swap
(VTM içerisinde)
MİKTARI : 1 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : İmmünokromatogafik
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : 2 saat sonra
RED KRİTERLERİ : VTM içerisinde gönderilmeyen veya dökülmüş örnekler

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85