Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Deri Lezyon Kültürü Sinonim: Cilt Lezyonu Kültürü Yar Kültürü

Sıra No : 185

177
SUT No : 905678
Test Adı : Deri Lezyon Kültürü
Sinonim:
Cilt Lezyonu Kültürü
Yar Kültürü
ENDİKASYON : Cilt enfeksiyonlarında etken mikroorganizmanın izolasyonunda kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Drenaj Materyali / Sürüntü Örneği
Oda ısısı (18-22ºC) 2 gün Buzdolabı (2-8ºC) 2 gün
NUMUNE KABI : Steril Enjektör
Transport Besiyeri
(Amies, Stuart)
MİKTARI : N/A
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : Kültür
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : 3 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Uygun olmayan şartlarda muhafaza edilen ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85