Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Difenilhidantoin Sinonim: Fenitoin Epdantoin D.P.H Dilantin

Sıra No : 188
SUT No : L114160
Test Adı : Difenilhidantoin Sinonim: Fenitoin Epdantoin D.P.H Dilantin
ENDİKASYON : İlacın hedeflenen tedavi edici düzeye ulaşıp ulaşmadığının izlenmesi ve toksisite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : EDTA’lı Plazma Aksi belirtilmedikçe ilaç kullanımından hemen önce örnek alınmalıdır. Oda ısısı (18-22ºC) 4 gün Buzdolabı (2-8ºC) 7 gün
Dondurucu (-20ºC) 1 ay
NUMUNE KABI : Mor Kapaklı Tüp
MİKTARI : 1 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : LC-MS/MS
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : 7 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85