Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Digoksin Sinonim: Lanoxin

Sıra No : 189
SUT No : L114090
Test Adı : Digoksin Sinonim: Lanoxin
ENDİKASYON : İlacın hedeflenen tedavi edici düzeye ulaşıp ulaşmadığının izlenmesi ve toksisite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Serum Örnek alımı son ilaç alımından en az 6-8 saat sonra yapılmalıdır. Prokainamid, ibuprofen ve kinin digoksin düzeyini artırabilir, rIfampin ve fenitoin ise azaltabilir.
Buzdolabı (2-8ºC) 7 gün
Dondurucu (-20ºC) 6 ay
NUMUNE KABI : Sarı Kapaklı Jelli Tüp
MİKTARI : 1 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : CLIA ECLIA
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : 2 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85