Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Etosüksimid Sinonim: Petimid Zarontin

Sıra No : 215
SUT No : L114120
Test Adı : Etosüksimid Sinonim: Petimid Zarontin
ENDİKASYON : İlacın hedeflenen tedavi edici düzeye ulaşıp ulaşmadığının izlenmesi ve toksisite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : EDTA’lı Plazma Oda ısısı (18-22ºC) 14 gün Buzdolabı (2-8ºC) 14 gün
Dondurucu (-20ºC) 28 gün Aksi belirtilmedikçe idame düzey belirlenmesi için ilaç kullanımından hemen önce örnek alınmalıdır.
NUMUNE KABI : Mor Kapaklı Tüp
MİKTARI : 1 ml
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : LC-MS/MS
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : 6 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85