Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Faktör II Sinonim: Protrombin Aktivitesi

Sıra No : 216
SUT No :
Test Adı : Faktör II Sinonim: Protrombin Aktivitesi
ENDİKASYON : Faktör II ve vitamin K eksikliğinin tespiti, antikorlara bağlı kazanılmış eksikliklerin değerlendirilmesi uzamış PTZ ve aPTT’nin araştırılması, kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Sitratlı Plazma
Örnek sabah alınmalı ve plazma hemen ayrılmalıdır.
Buzdolabı (2-8ºC) 4saat
Dondurucu (-20ºC) 14 gün
NUMUNE KABI : Açık Mavi Kapaklı Tüp
MİKTARI : 1 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : Koagülometrik
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Pazartesi
RAPOR TARİHİ : 7 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Uygun olmayan kan antikoagulan oranı, hemolizli, lipemik, ikterik, pıhtılı ve dondurulmadan gönderilen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85