Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Faktör IX İnhibitörü (Tarama)

Sıra No : 222
SUT No : L104350
Test Adı : Faktör IX İnhibitörü (Tarama)
ENDİKASYON : Hemofili B tedavi takibi sürecinde Faktör IX’a spesifik inhibitör varlığının ve titresinin belirlenmesinde kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Sitratlı Plazma Örnek sabah alınmalı ve plazma hemen ayrılmalıdır.
Buzdolabı (2-8ºC) 4saat
Dondurucu (-20ºC) 14 gün
NUMUNE KABI : Açık Mavi Kapaklı Tüp
MİKTARI : 1 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : Koagülometrik
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : 22 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Uygun olmayan kan antikoagulan oranı, hemolizli, lipemik, ikterik, pıhtılı ve dondurulmadan gönderilen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85