Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Faktör XII Sinonim: Hageman Faktör

Sıra No : 225
SUT No : L104290
Test Adı : Faktör XII Sinonim: Hageman Faktör
ENDİKASYON : Faktör XII eksikliğinin tespit edilmesi ile uzamış aPTT’nin araştırılmasında kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Sitratlı Plazma Örnek sabah alınmalı ve plazma hemen ayrılmalıdır.
Buzdolabı (2-8ºC) 4 saat
Dondurucu (-20ºC) 14 gün
NUMUNE KABI : Açık Mavi Kapaklı Tüp
MİKTARI : 1 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : Koagülometrik
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Pazartesi
RAPOR TARİHİ : 7 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Uygun olmayan kan antikoagulan oranı, hemolizli, lipemik, ikterik, pıhtılı ve dondurulmadan gönderilen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85