Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Fenitoin Sinonim: DPH Diphenylhydantoin Epdantoin Epanutin Epitoin Dilantin Hidantin

Sıra No : 228
SUT No : L114160
Test Adı : Fenitoin Sinonim: DPH Diphenylhydantoin Epdantoin Epanutin Epitoin Dilantin Hidantin
ENDİKASYON : İlacın hedeflenen tedavi edici düzeye ulaşıp ulaşmadığının izlenmesi ve toksisite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Serum
Örnek, idame düzeyi belirlemek için ilaç kullanımından hemen önce alınmalıdır. Oda ısısı (18-22ºC) 4 saat Buzdolabı (2-8ºC) 4 gün
Dondurucu (-20ºC) 1 ay
NUMUNE KABI : Sarı Kapaklı Jelli Tüp
MİKTARI : 1 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : CLIA
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : Ertesi gün
RED KRİTERLERİ : Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85