Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Fenobarbital Sinonim: Luminal Luminaletten Solfoton

Sıra No : 229
SUT No : L114170
Test Adı : Fenobarbital Sinonim: Luminal Luminaletten Solfoton
ENDİKASYON : İlacın hedeflenen tedavi edici düzeye ulaşıp ulaşmadığının izlenmesi ve toksisite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Serum
Salisilat veya valproik asit ile beraber kullanıldığında %40 artar. Hipnotikler, analjezikler, kumarin türevi antikoagülanlar, MAO inhibitörleri, kinidin, giseofulvin, antasit, kortizon, reserpin ve alkolle birlikte kullanılmamalıdır. Renal ve hepatik fonksiyon bozukluğunda ve ağır miyokard bozukluklarında kontrendikedir. Oda ısısı (18-22ºC) 2 gün Buzdolabı (2-8ºC) 6 gün
Dondurucu (-20ºC) 6 ay
NUMUNE KABI : Sarı Kapaklı Jelli Tüp
MİKTARI : 1 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : CLIA
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : Ertesi gün
RED KRİTERLERİ : Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85