Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Gaitada Redüktan Madde Sinonim: Gaitada İndirgeyici Madde Dışkıda Redüktan Madde

Sıra No : 246
SUT No :
Test Adı : Gaitada Redüktan Madde
Sinonim:
Gaitada İndirgeyici Madde
Dışkıda Redüktan Madde
ENDİKASYON : Çeşitli şekerlerin anormal atılımının neden olduğu ozmotik enteritin mikroorganizmlerin neden olduğu enteritten ayırt edilmesinde yardımcı olur. Çocuklarda karbonhidrat malabsorbsiyon taramasında kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Gaita Kullanılan bazı laçlara (salisilatlar, penisilin, askorbik asit, nalidiksik asit, sefalosporinler ve probenesid) bağlı hatalı pozitiflikler görülebilir.
Oda ısısı (18-22ºC) 24 saat
NUMUNE KABI : Gaita Kabı
MİKTARI : 5 g
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : Kimyasal
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : Aynı gün
RED KRİTERLERİ : İdrarla karışmış gaita örneği.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85