Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Gebelik Testi (İdrar)

Sıra No : 249
SUT No : L102810
Test Adı : Gebelik Testi (İdrar)
ENDİKASYON : Gebelik tespitinde kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Spot İdrar
Oda ısısı (18-22ºC) 8 saat Buzdolabı (2-8ºC) 3 gün
Donmuş halde kabul edilmez.
NUMUNE KABI : İdrar Kabı
MİKTARI : 5 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : İmmümokromotografik
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : 2 saat sonra
RED KRİTERLERİ : Soğuk zincirde gönderilmeyen veya dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85