Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Sinonim: G6PD

Sıra No : 260
SUT No : L102970
Test Adı : Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz Sinonim: G6PD
ENDİKASYON : G6PD eksikliğine bağlı olarak gelişen hemolitik aneminin tanısında kullanılır. Genç eritrositlerde G6PD aktivitesi yüksek olduğundan, hemolitik epizod sonrasında eksikliğin belirlenmesi genellikle mümkün olmaz.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : EDTA’lı Tam Kan
Sülfonamidler, kloramfenikol, nalidiksik asit, nitrofurontain, baktrim, aspirin, K vitamini anologları, sıtma ilaçları, yüksek doz vitamin C, bakla yenmesi (favizm), diabetik asidoz, hepatit vb. G6PD eksikliği olanlarda hemolitik krizi tetikleyebilir. Oda ısısı (18-22ºC) 8 saat Buzdolabı (2-8ºC) 7 gün
NUMUNE KABI : Mor Kapaklı Tüp
MİKTARI : 2 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : Spektrofotometrik
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : 2 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Uygun olmayan kan antikoagulan oranı, hemolizli ve ve dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85