Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Göz Kültürü Sinonim: Konjonktiva Kültürü Kornea Kültürü

Sıra No : 262
SUT No : 905679
Test Adı : Göz Kültürü Sinonim: Konjonktiva Kültürü Kornea Kültürü
ENDİKASYON : Göz enfeksiyonlarında etken olan mikroorganizmanın izolasyon ve identifikasyonunda kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Göz Sürüntüsü
Oda ısısı (18-22ºC) 24 saat
Buzdolabı (2-8 °C) 1 Gün
NUMUNE KABI : Transport besiyeri (Stuart, Amies vb.)
MİKTARI : N/A
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : Kültür
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : 2 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85