Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Hemoglobin Elektroforezi (HPLC)

Sıra No : 279
SUT No : L103150
Test Adı : Hemoglobin Elektroforezi (HPLC)
ENDİKASYON : Talasemi ve Hemoglobin Varyantlarının tespit edilmesi ve açıklanamayan mikrositozun değerlendirilmesinde kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : EDTA’lı Tam Kan
Buzdolabı (2-8ºC) 7 gün Oda ısısında ve donmuş halde kabul edilmez.
NUMUNE KABI : Mor Kapaklı Tüp
MİKTARI : 5 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : HPLC
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : 3 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Uygun olmayan kan ve antikoagulan oranı, pıhtılı, hemolizli, dondurulmuş olarak gönderilen veya soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85