Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

HLA B27 Sinonim: W 27 LY 27B Histocompatibility Antigen Human Leukocyte Antigen

Sıra No : 284
SUT No : L103200
Test Adı : HLA B27 Sinonim: W 27 LY 27B Histocompatibility Antigen Human Leukocyte Antigen
ENDİKASYON : Doku uygunluk antijenidir. Spondiloartritlerin değerlendirilmesinde kullanılır. Ankilozan spondilit, Jüvenil romatoid artrit ve Reiter sendromunun tanı sürecine yardımcıdır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : EDTA’lı Tam Kan
Oda ısısı (18-22ºC) 4 gün
NUMUNE KABI : Mor Kapaklı Tüp
MİKTARI : 5 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : PCR
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : 7 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Uygun olmayan kan ve antikoagulan oranı, pıhtılı, hemolizli ve dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85