Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

HLA B51 Sinonim: B51 Antijeni HLA B*51:01

Sıra No : 285
SUT No : L103210
Test Adı : HLA B51 Sinonim: B51 Antijeni HLA B*51:01
ENDİKASYON : Behçet hastalığına yatkınlığın tespit edilmesinde kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : EDTA’lı Tam Kan
Oda ısısı (18-22ºC) 7 gün Buzdolabı (2-8ºC) 14 gün
NUMUNE KABI : Mor Kapaklı Tüp
MİKTARI : 5 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : PCR
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : 10 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Uygun olmayan kan ve antikoagulan oranı, pıhtılı, hemolizli ve dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85