Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Homosistein Sinonim: HCY

Sıra No : 286
SUT No : L109960
Test Adı : Homosistein Sinonim: HCY
ENDİKASYON : Sistatyonin Beta Sentaz (CBS), Metiyonin Sentaz (MS) veya Metilentetrahidrofolat Redüktaz (MTHFR) eksikliği gibi kalıtsal metiyonin metabolizma bozukluklarından şüphelenildiğinde tarama amacıyla kullanılabilir.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : EDTA’lı Plazma Örnek alınması için sabah açlığı tercih edilir. Örnek alındıktan sonra plazma hemen ayrılmalı ve soğuk ortamda gönderilmelidir. Metotreksat, karbamazepin, fenitoin, azot (nitröz) oksit, antikonvülsanlar veya azuridin alan hastalarda metabolik etkileşim nedeniyle yüksek homosistein düzeyleri olabilir. Ayrıca B6, B12 ve folat eksikliği, yaş, sigara içmek, kronik böbrek yetmezliği, hipotiroidizm, Alzheimer, nöropsikiyatrik hastalıklar ve osteoperoz homosisteinin düzeyini artırabilir. Oda ısısı (18-22ºC) 4 gün Buzdolabı (2-8ºC) 4 hafta
Dondurucu (-20ºC) 10 ay
NUMUNE KABI : Mor Kapaklı Tüp
MİKTARI : 1 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : HPLC
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : Aynı gün
RED KRİTERLERİ : Uygun olamayan kan ve antikoagulan oranı, hemolizli, lipemik, pıhtılı, bulanık ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85