Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

HSV Tip 2 DNA Sinonim: Herpes Simplex Virus Tip 2 DNA

Sıra No : 297
SUT No : 908200
Test Adı : HSV Tip 2 DNA Sinonim: Herpes Simplex Virus Tip 2 DNA
ENDİKASYON : Analiz materyalinde HSV Tip 2 varlığının saptanmasında kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : BOS / Deri Kazıntısı / Göz Salgısı / Ağız Çevresi Sürüntüsü Oda ısısı (18-22ºC) 8 saat Buzdolabı (2-8ºC) 3 gün
Dondurucu (-20ºC) 3 ay
NUMUNE KABI : Jelsiz Transport Besiyeri
MİKTARI : N/A
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : Real Time PCR
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : 7 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Jelli transport besiyeri ile gönderilen, soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85