Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

İdrar Kültürü ve Koloni Sayımı Sinonim: Üriner Kültür İdrar Kültürü Üriner İnfeksiyon Kültürü İdrar Yolu İnfeksiyonu Kültürü İYE Kültürü

Sıra No : 313
SUT No : 905671
Test Adı : İdrar Kültürü ve Koloni Sayımı Sinonim: Üriner Kültür İdrar Kültürü Üriner İnfeksiyon Kültürü İdrar Yolu İnfeksiyonu Kültürü İYE Kültürü
ENDİKASYON : Üriner sistem enfeksiyonlarında etken mikroorganizmanın izolasyonu ve identifikasyonu amacıyla kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Orta Akım İdrarı Sabah idrarının ya da mesanede en az 3 saat beklemiş idrarın alınması uygundur. Orta akım idrar örneği alınmalı, örneğin alınmasından önce periüretral temizlik yapılmalıdır. Örnek invaziv bir yöntemle alınmış ise mutlaka belirtilmelidir.
Hasta test öncesinde bol miktarda sıvı tüketmemelidir. Böyle bir örnek ile yapılacak çalışma mikroorganizmaların dilüe olmasına neden olacağından test sonuçları olumsuz etkilenir. Buzdolabı (2-8ºC) 2 saat
Dondurucu (-20ºC) 24 saat
Borik asitli 48 saat
NUMUNE KABI : Steril İdrar Kabı
MİKTARI : 1 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : Kültür
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : 2 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Dayanıklılık şartlarına uymayan veya dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85