Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

IFE (Serum) Sinonim: İmmünfiksasyon Elektroforezi

Sıra No : 299
SUT No : L103730
Test Adı : IFE (Serum) Sinonim: İmmünfiksasyon Elektroforezi
ENDİKASYON : Monoklonal gamopatilerin tanı, takip ve tedavi
sürecinin yönlendirilmesinde kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Serum
Buzdolabı (2-8ºC) 14 gün
NUMUNE KABI : Sarı Kapaklı Jelli Tüp
MİKTARI : 1 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : Elektroforez
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : 15 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Bulanık, lipemik, partikül içeren, mikrobiyolojik olarak kontamine olan ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85