Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

IgM (BOS) Sinonim: İmmünglobulin M

Sıra No : 312
SUT No : 907641
Test Adı : IgM (BOS) Sinonim: İmmünglobulin M
ENDİKASYON : Santral sinir sistemi inflamatuvar hastalıklarının tanısında kullanılır. BOS’da 3 mg/dl’nin üzerindeki IgM değerleri bakteriyel menenjit lehinedir.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : BOS BOS örneklerinin LP işlemi sırasında kan ile kontaminasyonu sonuçları önemli ölçüde etkilediği gözönünde bulundurulmalıdır. Buzdolabı (2-8ºC) 24 saat
Dondurucu (-20ºC) 7 gün
NUMUNE KABI : Düz Tüp
MİKTARI : 1 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : Türbidimetrik
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : Aynı gün
RED KRİTERLERİ : Hemolizli, lipemik, kontamine ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler. .

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85