Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

IgM (Serum) * Sinonim: İmmünglobulin M

Sıra No : 311
SUT No : 907641
Test Adı : IgM (Serum) * Sinonim: İmmünglobulin M
ENDİKASYON : Monoklonal Gammopatiler ve immün yetmezliklerin tanı ve takibinde kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Serum Romatoid faktörü yüksek olan kişilerde serum Ig M seviyesi yüksek ölçülebilir. Buzdolabı (2-8ºC) 28 gün
Dondurucu (-20ºC) 6 ay Dondurucu (-70ºC) süresiz
NUMUNE KABI : Sarı Kapaklı Jelli Tüp
MİKTARI : 1 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : Türbidimetrik
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : Aynı gün
RED KRİTERLERİ : Hemolizli, bulanık, lipemik, partikül içeren, mikrobiyolojik olarak kontamine olan ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85