Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Lamotrigine Sinonim: Lamiktal Lodavin Latrigal İvensi Pinral

Sıra No : 370
SUT No : L114340
Test Adı : Lamotrigine Sinonim: Lamiktal Lodavin Latrigal İvensi Pinral
ENDİKASYON : İlacın hedeflenen tedavi edici düzeye ulaşıp ulaşmadığının izlenmesi ve toksisite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : Serum Kan örneği, separatör jel içermeyen tüplere alınmalıdır. İdame düzeyi belirlemek için; örnek alımı ilaç kullanımından hemen önce yapılmalıdır. Oda ısısı (18-22ºC) 2 gün Buzdolabı (2-8ºC) 7 gün
Dondurucu (-20ºC) 4 hafta
NUMUNE KABI : Jel İçermeyen Tüp
MİKTARI : 1 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : HPLC
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Çarşamba Cumartesi
RAPOR TARİHİ : 10 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Hemolizli, jel ihtiva eden tüple gönderilen ve soğuk zincirle gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85