Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Lenfosit Alt Grup Analizi (BAL) Sinonim: BAL İmmünfenotiplendirme Bronkoalveolar Lavaj İmmünfenotiplendirme BAL Hücre Sayımı Bronkoalveolar Lavaj Hücre Sayımı

Sıra No : 374
SUT No :
Test Adı : Lenfosit Alt Grup Analizi (BAL) Sinonim: BAL İmmünfenotiplendirme Bronkoalveolar Lavaj İmmünfenotiplendirme BAL Hücre Sayımı Bronkoalveolar Lavaj Hücre Sayımı
ENDİKASYON : İmmün yetmezliklerin takibi ve tanısal değerlendirmesinde kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : BAL (Bronkoalveoler Lavaj) Flowsitometri analizi yapılacak hiçbir örnek dondurulmamalıdır. Oda ısısı (18-22ºC) 24 saat
NUMUNE KABI : Jel İçermeyen Tüp
MİKTARI : 2 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : Flowsitometri
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : 10 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Pıhtılı, buzdolabında bekletilmiş ve dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85