Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Lenfosit Alt Grup Analizi (Tam Kan) Sinonim: LAG Lenfosit Subset Analizi LAG Subset İmmunstatu T, B ve NK Lenfosit Kantitasyonu

Sıra No : 375
SUT No : L105010
Test Adı : Lenfosit Alt Grup Analizi (Tam Kan) Sinonim: LAG Lenfosit Subset Analizi LAG Subset İmmunstatu T, B ve NK Lenfosit Kantitasyonu
ENDİKASYON : İmmün yetmezliklerin takibi ve tanısal değerlendirmesinde kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : EDTA’lı Tam Kan Diürnal varyasyon görülür. Yakın zamanda geçirilmiş viral hastalık, nikotin, aşırı egzersiz, immünsupresif ilaçlar Total T Lenfosit sayısını azaltırken, steroidler artırır. Flowsitometri analizi yapılacak hiçbir örnek dondurulmamalı ve fikse edilmemelidir. Pıhtı olmamalıdır. Oda ısısı (18-22ºC) 52 saat
NUMUNE KABI : Mor Kapaklı Tüp
MİKTARI : 5 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : Flowsitometri
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : 10 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Pıhtılı, buzdolabında bekletilmiş ve dondurulmuş olarak gönderilen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85