Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Levetiracetam Sinonim: Epitam Epixx Keppra L-Cetam Netrolex

Sıra No : 376
SUT No : L114360
Test Adı : Levetiracetam Sinonim: Epitam Epixx Keppra L-Cetam Netrolex
ENDİKASYON : İlacın hedeflenen tedavi edici düzeye ulaşıp ulaşmadığının izlenmesi ve toksisite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : EDTA’lı Tam Kan İdame düzeyi belirlemek için; örnek alımı ilaç kullanımından hemen önce yapılmalıdır. Oda ısısı (18-22ºC) 2 gün Buzdolabı (2-8ºC) 7 gün
Dondurucu (-20ºC) 4 hafta
NUMUNE KABI : Mor Kapaklı Tüp
MİKTARI : 1 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : LC-MS/MS
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : 7 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Hemolizli ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85