Özel Viromed Labaratuvarları MENÜ

Metotreksat Sinonim: Methotrexate MTX

Sıra No : 392
SUT No : L114410
Test Adı : Metotreksat Sinonim: Methotrexate MTX
ENDİKASYON : Metotreksat, anti-neoplastik ve immünosupresif bir ajandır. Tedaviyi takiben metotreksat seviyeleri, ilacın etkili bir şekilde temizlenip temizlenmediğini ve toksik olmayan seviyelere ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirmek için kullanılır.
NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI : EDTA’lı Plazma Oda ısısı (18-22ºC) 4 saat Buzdolabı (2-8ºC) 14 gün
Dondurucu (-20ºC) 6 ay
NUMUNE KABI : Mor Kapaklı Tüp
MİKTARI : 2 mL
ÇALIŞMA YÖNTEMİ : LC-MS/MS
NUMUNE KABUL / ÇALIŞMA ZAMANI : Her gün
RAPOR TARİHİ : 2 gün sonra
RED KRİTERLERİ : Işıktan korunmadan gönderilmiş ve soğuk zincirde gönderilmeyen örnekler.

Özel Viromed Labaratuvarları Özel Viromed Labaratuvarları
0(312) 427 85 85